Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Verouk 2019 - 2020

 Z veroukom pričnejo veroučenci 9. septembra 2019.                           

1. a razred v torek ob 12.50;

1. b razred v torek ob 13.35;

2. a razred v ponedeljek ob 12.50;

2. b razred v ponedeljek ob 13.35;

3. a razred v ponedeljek ob 14.25;

3. b razred v torek ob 14.25;

4. a razred v ponedeljek ob 7.15;

4. b razred v petek ob 13. uri;

5. a razred v petek ob 7.15;

5. b razred v petek ob 13.45;

6. a razred v torek ob 7.15;

6. b razred v petek ob 14.30;

7. a razred v petek ob 7.15;

7. b razred v torek po pouku;

8. razred v ponedeljek ob 7.15;

9. razred po dogovoru

VPISNICA za Veroučno šolo Ormož za otroke 1. razreda in vse druge veroučence je na voljo staršem tu spodaj, v cerkvi pri izhodu, v veroučni učilnici in v župnišču Ormož.

VPISNICA K ŽUPNIJSKI KATEHEZI - od 1. razreda dalje         Ormož, 2019   

Spodaj podpisani oče/mati/skrbnik vpisujem svojega otroka k župnijski katehezi in potrjujem, da sem seznanjen s programom in pravili vedenja ter z njimi soglašam.

Župnija:     ________________________

Razred:     ___________

Ime in priimek otroka (tiskano): __________________________________

Datum in kraj rojstva:   ________________________________________

Župnija krsta: __________________  Datum krsta: __________________

Bivališče, poštna številka in pošta: ___________________________________

Priimek in ime očeta (tiskano): ___________________________

Priimek in ime matere (tiskano): ______________________________

Telefon očeta ali matere: _______________________

E-pošta staršev ali skrbnikov: _____________________________________

Kontaktne podatke bomo uporabili za obveščanje staršev o sodelovanju otroka pri verouku in vabilih.

Prosimo, da zapišete morebitne posebnosti vašega otroka, ki jih je treba upoštevati pri župnijski katehezi in župnijskih dejavnostih, povezanih z njim:    

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Prošnja za celoletni prispevek za župnijsko katehezo in ogrevanje v višini 30,- €. Prispevek zanjo bomo v celoti poravnali ob vpisu ali v dveh obrokih: 1. obrok ______ ob vpisu; 2. obrok _______ (do 28. 2. 2020).

 

 Kraj in datum: ______________  Podpis očeta/matere: __________________

                                                                   

CENIK veroučnih pripomočkov:

1. do 3. razred: delovni zvezek 10,- €; 

4. do 8. razred: učbenik 8,50 €;

4. do 8. razred delovni zvezek 5,50 €;

9. razred: teme po izbiri; revija #najst 27 €

Mavrica: 39,90 €

 

Urnik svetih maš

Maše ob delavnikih (zimski čas): 

8.00; 17.00

Maše ob delavnikih (poletni čas):

8.00; 20.00

Kontaktni podatki

ŽUPNIJA ORMOŽ
Skolibrova 15
2270 Ormož

GSM: 041 713 419

Tel.: 02 / 741 15 36
Fax: 02 / 741 15 37

Email: zu.ormoz@rkc.si
Email: drago.avsenak@siol.net
Internet: www.zupnija-ormoz.si